Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä Paikka kaikelle -sivustolla:

Paikka kaikelle -sivuston tarkoituksena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa kodin järjestämisestä. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti blogissa, ilmaisissa videokoulutuksissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse uutiskirjeessä. Maksullista tietoa ja koulutusta tarjotaan Paikka kaikelle -sivuston verkkokursseilla ja tilattavissa oppaissa.

Uutiskirjeen tilaajille lähetetään tietoa kodin järjestämisestä, sivuston uutisista, ajankohtaisista tapahtumista ja kampanjoista. Tilaaja hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen saapuneen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Alta voit lukea tarkemmin, mitä tietoja Paikka kaikelle kerää ja mihin tarkoituksiin.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä

Paikka kaikelle / Simplified Living Oy (Y-tunnus 2949791-1)
Uudenmaankatu 11 B 15
20500 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ilana Aalto
Yhteydenotto tästä.

Rekisterin nimi

Paikka kaikelle -sivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus (kuten uutiskirjeen tilaaminen), asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Paikka kaikelle noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Yksityisyys ja tietosuoja

Paikka kaikelle -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

www.paikkakaikelle.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista aineistoa Paikka kaikelle -sivustolta ja samalla yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut maksullisen verkkokurssin tai e-oppaan Paikka kaikelle -sivustolta tai
c) Henkilö on tilannut Paikka kaikelle -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai liittyessään Paikka kaikelle Facebook -ryhmään tai
d) Henkilö on Paikka kaikelle -yrityksen asiakas muusta yhteydestä (esim. kotikäynnit)

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Kotikäynti- ja verkkokauppa-asiakkailta myös:

  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot

Paikka kaikelle -sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelut kävijöiden tarpeita paremmin palveleviksi.

Sivujen kävijätietoja tilastoidaan Google Analytics -palvelun avulla. Se kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit (mutta ei yksilöi, kuka kävijä oli).

Facebookin pikseli tunnistaa kävijän, jos hän on kirjautuneena Facebookiin. Tämä tarkoittaa, että voit Paikka kaikelle -sivuilla käynnin jälkeen nähdä Facebookissa Paikka kaikelle -sivuston tuotteen mainoksen. Sivuston ylläpitäjille ei tule tietoa siitä, kuka sivuilla kävi.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytettävä palvelu Active Campaign kerää kunkin käyttäjän kohdalta tietoa siitä, millä sivuilla hän on käynyt, mitä sähköpostia klikkasi ja mitä viestejä avasi. Näitä tietoja käytetään siihen, että Paikka kaikelle osaa kohdistaa viestintänsä uutiskirjeiden tilaajien tarpeita palveleviksi. Niiden avulla listoilta myös osataan postaa ne, jotka eivät reagoi viesteihin. Näin heidän sähköposteihinsa ei lähde turhia viestejä.

Verkkokaupassa asioivan yhteys- ja tilaustiedot tallettuvat Paikka kaikelle -sivustolle tilausten tarkistamista, kuittien ja e-tuotteiden lähettämistä, kirjanpitoa ja verkkokurssialustalle kirjautumista varten. Verkkokaupan asiakkaan pankkiyhteys- ja luottokorttitietoja ei tallenneta Paikka kaikelle -sivustolle vaan maksupalvelusta huolehti palveluntarjoaja Checkout Finland.

Sivusto kerää tietoa myös verkkokurssien käyttötiedoista, kuten siitä, mitä kurssiosioita opiskelija on selannut ja milloin. Tietoja käytetään tarvittaessa verkkokurssien kehittämiseen tai opiskelijan edistymisen tukemiseen.

Yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottavan sähköpostiosoite jää Paikka kaikelle -sivustolle yhteydenpitoa varten. Viestin lähettävää ei koskaan liitetä uutiskirjeen tilaajaksi ilman hänen suostumustaan.

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi uutiskirjeen tai maksuttoman oppaan tilaaminen tai asiointi verkkokaupassa.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Paikka kaikelle -yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Sähköpostirekisteriä tarkastellaan säännöllisesti ja listalta poistetaan henkilöt, jotka eivät ole avanneet viestejä.

Uutiskirjeen voi peruuttaa milloin tahansa viestin lopussa olevasta linkistä. Tilauksen peruuttaneiden tiedot poistetaan rekisteristä pysyvästi. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Verkkokaupassa asioineiden tietoja säilytetään kirjanpitolain määrittelemän ajan (10 vuotta).

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely

Paikka kaikelle on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeus edellyttää Paikka kaikelle -yrityksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tällaisia ovat esimerkiksi virtuaaliassistentti, tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Ilana Aallolle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Paikka kaikelle oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Paikka kaikelle -yrityksen postiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Ilana Aallolle, ks. yhteystiedot yllä.