Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä Paikka kaikelle -sivustolla:

Paikka kaikelle -sivuston tarkoituksena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa kodin järjestämisestä. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti blogissa, ilmaisissa videokoulutuksissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista tietoa ja koulutusta tarjotaan Paikka kaikelle -sivuston verkkokursseilla ja tilattavissa oppaissa.

Rekisterin jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen saapuneen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

 

Rekisterinpitäjä

Paikka kaikelle (Y-tunnus 2810371-4)
Uudenmaankatu 11 B 15
20500 Turku

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ilana Aalto
Puhelin 040 558 0811
Sähköposti: [email protected]

 

Rekisterin nimi

Paikka kaikelle -sivuston asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Paikka kaikelle noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Paikka kaikelle -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

www.paikkakaikelle.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista aineistoa Paikka kaikelle -sivustolta ja samalla yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut maksullisen verkkokurssin tai e-oppaan Paikka kaikelle -sivustolta tai
c) Henkilö on tilannut Paikka kaikelle -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai liittyessään Paikka kaikelle Facebook -ryhmään tai
d) Henkilö on Paikka kaikelle -yrityksen asiakas muusta yhteydestä (esim. kotikäynnit)

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

Kotikäyntiasiakkailta myös:

  • Osoite
  • Puhelinnumero

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Paikka kaikelle -yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Paikka kaikelle -yrityksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Paikka kaikelle on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Ilana Aallolle, yhteystiedot yllä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Paikka kaikelle oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Paikka kaikelle -yrityksen postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Ilana Aallolle, ks. yhteystiedot yllä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: